IKC Het Woud

Kinderdagverblijf

Op IKC het Woud biedt FloreoKids kinderopvang voor kinderen van 0-13 jaar.

Kinderdagverblijf
Dit is de opvang voor kinderen van 0-4 jaar.

IKC Het Woud heeft één groep waarin de kinderen van 0-4 jaar samen worden opgevangen. De groep heeft een eigen buitenruimte en ruim voldoende buitenspeelmateriaal.

Er wordt gewerkt met het VE programma van Uk en Puk.  Met dit programma besteden we extra aandacht aan de taal- en spraakontwikkeling van kinderen. Dit programma is gericht op voorschoolse educatie waardoor kinderen een goede start kunnen maken op de basisschool.

Het kinderdagverblijf is geopend op maandag t/m vrijdag van 7.30 uur - 18.30 uur.

Sluitingsdagen
Er zijn een aantal dagen in het jaar waarop de locaties van FloreoKids gesloten zijn.
Voor het KDV en de BSO zijn dit de nationale feestdagen. Kijk op sluitingsdagen 2024 voor het overzicht.
 

2022 IKC Het Woud

Powered by BasisOnline