IKC Het Woud

Talent

FloreoKids is een talentbedrijf: elke medewerker en elk kind mag bij ons zijn of haar talent ontdekken en (h)erkennen. Talentgericht werken met kinderen is onze basis.

Talentgericht werken is bij FloreoKids gebaseerd op twee pijlers: ons pedagogisch beleid en de positieve psychologie. In ons pedagogisch beleid hebben we vastgelegd hoe we met kinderen omgaan en waarom. De positieve psychologie richt zich op positieve ervaringen en kwaliteiten van mensen, kortweg: wat gáát er goed en wat kún je goed.

Onze aanpak: unieke talenten (h)erkennen
Iedereen heeft een eigen uniek talent. Bij jonge kinderen sluimerend of soms al volop in ontwikkeling. Bij FloreoKids (h)erkennen en ontwikkelen we talenten spelenderwijs. Onder andere in talentgesprekken die onze pedagogisch medewerkers met de kinderen voeren, aan de hand van talentkaarten. Daar staan talenten op zoals Bruggenbouwer en Ideeënfontein. Ook de ouders betrekken we bij onze talentgerichte aanpak en onze locaties hebben hun eigen talentwoord, bijvoorbeeld gastvrijheid of betrokkenheid.
Het resultaat: weten wat je talenten zijn en er iets mee doen, geeft kinderen een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen, waardoor ze zelfbewust kunnen (op)groeien tot jongvolwassenen. Bij FloreoKids hebben we kijk op elk kind en mag en kan elk kind zichzelf zijn. Met eigen, unieke talenten. FloreoKids = talentgericht werken!

Meer informatie?
kijk op talentgericht werken
 

2022 IKC Het Woud

Powered by BasisOnline